MJLF
SET 16 สิงหาคม 2565 16:38
7.95 THB
- (-%)
NAV 30 มิถุนายน 2565
12.4415 THB
0.15 (1.22%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
0.2310
รายละเอียดเพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

ดาวน์โหลด

การแก้ไขหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

09 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
04 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

อ่านต่อ
04 สิงหาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565.

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม