ราคาหลักทรัพย์

MJLF
7.00 THB
-0.10 (-1.41%)
ปริมาณซื้อขาย
111,600 หุ้น
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.05 - 7.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.20 - 5.75
12 เมษายน 2564 16:37