ราคาหลักทรัพย์

MJLF
7.85 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย
3,201 หุ้น
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.85 - 7.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.50 - 7.40
23 กันยายน 2565 16:36