ราคาหลักทรัพย์

MJLF
7.95 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย
24,630 หุ้น
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.10 - 7.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.55 - 6.75
16 สิงหาคม 2565 16:38