จุดเด่นกองทุน

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
 • โครงการมีลักษณะเป็นอาคารไลฟ์สไตล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ที่มีการจำหน่ายสินค้าและให้บริการในรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้พักอาศัยในสังคมเมืองในปัจจุบัน โดยลักษณะเด่น ดังต่อไปนี้
  • เป็นศูนย์รวมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ อาทิ โรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง รวมถึงศูนย์ออกกำลังกาย และบริการบันเทิงอื่น อาทิ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
  • มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ต้องแข่งขันโดยตรงกับอาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไป เนื่องจากมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการที่ให้บริการทางด้านบันเทิงที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
  • มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับสูง
 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้เช่าหลักของอาคารโครงการ เมเจอร์

  อาคารโครงการ เมเจอร์ มีผู้เช่าหลัก ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริการต่าง ๆ ของผู้เช่าหลัก อาทิ โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง รวมถึงศูนย์ออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการอื่นของอาคารโครงการ เมเจอร์ และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยอื่น

 • อาคารโครงการ เมเจอร์ ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

  อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณแหล่งชุมชนห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ มีการคมนาคมที่สะดวก

โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิวรัชโยธินตั้งอยู่ในทําเลที่ตั้งที่ดี

โครงการศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธินตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกติดถนนใหญ่ ซึ่งเป็น ย่านพาณิชยกรรมและการค้าและย่านที่อยู่อาศัยที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครมีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีพหลโยธินในระยะทางที่ไม่ไกลจากบริเวณโครงการและรถประจําทางหลายสายผ่าน บริเวณโครงการอีกทั้งมีด้านทางพิเศษซึ่งใกล้กับบริเวณโครงการอีกหลายสายอาณาเขตโดยรอบของโครงการ

ทิศเหนือ ติดกับบ้านพักอาศัยและถัดออกไปเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทิศใต้ ติดกับถนนรัชดาภิเษก และฝั่งตรงข้ามเป็นที่ตั้งของธนาคาร ไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ทิศตะวันออก ติดกับศูนย์การค้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
ทิศตะวันตก ติดกับโครงการอาคารชุดพักอาศัย อาทิ โครงการ Wind, โครงการ Sarin Place, โครงการของบริษัท Supalai, โครงการของบริษัท Eastern Star เป็นต้น

นอกจากนี้ โครงการมีทางเข้าออกติดถนนใหญ่ และมีการคมนาคมที่สะดวกส่งผลให้ทําเลที่ ตั้งของ โครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิอเวนิว รัชโยธิน มีความน่าสนใจต่อทั้งผู้ เช่าและลูกค้าที่ จะเข้ามาใช้ บริการในโครงการ และเป็นแหล่งที่ตั้งที่ เหมาะสมกับศูนย์ การชุมชน (Community Mall) ที่มุ่งเน้นการวางทําเลที่ตั้งใกล้กับแหล่งที่ อยู่อาศัยและเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายได้ อย่างชัดเจน