ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 14 มกราคม 2564 ถึง 12 เมษายน 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 มีนาคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564)
7.40 7.45 7.10 7.10 194,600 1,398,590
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 12 มีนาคม 2564)
7.15 7.55 7.05 7.55 378,000 2,747,395
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 เมษายน 2564 7.05 7.05 7.00 7.00 111,600 781,415
09 เมษายน 2564 7.10 7.15 7.10 7.10 51,600 366,365
08 เมษายน 2564 7.10 7.10 7.10 7.10 37,900 269,090
07 เมษายน 2564 7.10 7.15 7.10 7.15 104,000 738,470
05 เมษายน 2564 7.15 7.15 7.10 7.10 42,500 301,985
02 เมษายน 2564 7.10 7.30 7.10 7.25 131,200 932,670
01 เมษายน 2564 7.10 7.10 7.05 7.10 211,400 1,500,870
31 มีนาคม 2564 7.10 7.15 7.05 7.10 61,900 439,565
30 มีนาคม 2564 7.40 7.40 7.10 7.10 8,700 62,655
29 มีนาคม 2564 7.15 7.20 7.10 7.10 18,800 134,420
26 มีนาคม 2564 7.15 7.15 7.10 7.10 10,300 73,545
25 มีนาคม 2564 7.20 7.35 7.10 7.10 25,000 179,845
24 มีนาคม 2564 7.15 7.15 7.15 7.15 7,500 53,625
23 มีนาคม 2564 7.15 7.15 7.10 7.15 64,400 460,420
22 มีนาคม 2564 7.10 7.15 7.10 7.15 14,300 101,800
19 มีนาคม 2564 7.20 7.20 7.10 7.10 5,800 41,465
18 มีนาคม 2564 7.20 7.30 7.15 7.20 26,600 191,110
17 มีนาคม 2564 7.20 7.35 7.20 7.35 15,400 111,280
16 มีนาคม 2564 7.40 7.45 7.25 7.25 17,900 131,570
15 มีนาคม 2564 7.40 7.40 7.25 7.40 7,400 53,930
12 มีนาคม 2564 7.45 7.55 7.40 7.55 31,000 231,650
11 มีนาคม 2564 7.35 7.45 7.20 7.35 150,500 1,103,610
10 มีนาคม 2564 7.20 7.30 7.20 7.30 5,600 40,380
09 มีนาคม 2564 7.15 7.35 7.15 7.35 1,000 7,250
08 มีนาคม 2564 7.45 7.45 7.10 7.15 22,500 163,760
05 มีนาคม 2564 7.25 7.25 7.20 7.25 4,700 34,060
04 มีนาคม 2564 7.20 7.20 7.20 7.20 600 4,320
03 มีนาคม 2564 7.10 7.20 7.10 7.20 9,000 64,170
02 มีนาคม 2564 7.15 7.15 7.05 7.05 5,600 39,725
01 มีนาคม 2564 7.20 7.25 7.15 7.15 4,300 30,935
25 กุมภาพันธ์ 2564 7.50 7.50 7.10 7.10 2,900 20,755
24 กุมภาพันธ์ 2564 7.20 7.20 7.20 7.20 1,400 10,080
23 กุมภาพันธ์ 2564 7.20 7.30 7.15 7.30 42,300 303,365
22 กุมภาพันธ์ 2564 7.20 7.25 7.20 7.25 26,400 190,390
19 กุมภาพันธ์ 2564 7.45 7.45 7.15 7.25 8,800 63,565
18 กุมภาพันธ์ 2564 7.15 7.20 7.15 7.20 2,900 20,870
17 กุมภาพันธ์ 2564 7.15 7.20 7.15 7.20 1,000 7,190
16 กุมภาพันธ์ 2564 7.20 7.20 7.15 7.15 3,600 25,770
15 กุมภาพันธ์ 2564 7.15 7.25 7.10 7.15 53,300 381,260
11 กุมภาพันธ์ 2564 7.15 7.15 7.15 7.15 600 4,290
10 กุมภาพันธ์ 2564 7.10 7.40 7.10 7.10 25,800 185,790
09 กุมภาพันธ์ 2564 7.25 7.45 7.05 7.05 83,300 597,110
08 กุมภาพันธ์ 2564 7.50 7.50 7.20 7.45 21,500 156,925
05 กุมภาพันธ์ 2564 7.35 7.45 7.25 7.40 30,700 226,605
04 กุมภาพันธ์ 2564 7.55 7.60 7.25 7.25 4,700 34,865
03 กุมภาพันธ์ 2564 7.75 7.75 7.75 7.75 400 3,100
02 กุมภาพันธ์ 2564 - - - - 0 0
01 กุมภาพันธ์ 2564 7.50 7.50 7.30 7.30 10,600 77,720
29 มกราคม 2564 7.80 7.80 7.70 7.70 400 3,100
28 มกราคม 2564 7.35 7.35 7.25 7.25 11,700 85,335
27 มกราคม 2564 7.10 7.20 7.10 7.20 8,400 59,925
26 มกราคม 2564 7.10 7.20 7.10 7.20 200 1,430
25 มกราคม 2564 7.35 7.35 7.10 7.20 30,500 218,740
22 มกราคม 2564 7.20 7.20 7.20 7.20 200 1,440
21 มกราคม 2564 7.10 7.25 7.10 7.25 9,500 67,905
20 มกราคม 2564 7.20 7.20 7.20 7.20 4,600 33,120
19 มกราคม 2564 7.20 7.25 7.20 7.20 2,700 19,545
18 มกราคม 2564 7.20 7.20 7.20 7.20 1,300 9,360
15 มกราคม 2564 7.20 7.35 7.20 7.35 200 1,455
14 มกราคม 2564 7.15 7.20 7.15 7.20 13,500 96,995