ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR) ซึ่งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ เป็นผู้เชี่ยวชาญการบริหารโครงการศูนย์รวมความบันเทิงจากการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย MAJOR ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่และนอกจากนี้ยังได้ต่อยอดธุรกิจบันเทิงให้ครบวงจรโดยการร่วมลงทุนกับหลายบริษัทพันธมิตรอีกด้วย