ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 108,900,000 33.00%
2 สำนักงานประกันสังคม 102,075,300 30.93%
3 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16,087,300 4.87%
4 ธนาคารออมสิน 9,310,000 2.82%
5 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,854,100 1.77%
6 นายประภาพ จินทนากร 1,800,000 0.54%
7 บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 1,727,393 0.52%
8 บริษัทซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1,381,300 0.42%
9 นาย สุธรรม ชูสร้อยปิ่น 1,374,300 0.42%
10 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 1,320,200 0.40%