รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เอกสาร  
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2565 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2565 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2565 ไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2564 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2564 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2564 ไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ดาวน์โหลด